POINT

str. Eremia Grigorescu nr. 10

Funcțiune: TEATRU+BISTROT+CLUB
Suprafață desfășurată totală: 723m2
Durată execuție: 18luni
Costuri construcție: 450.000eur

Casa existentă aparținea dpdv istoric perioadei de sfârșit de secol 19 – început de secol 20, fiind realizată din zidărie, cu planșee de lemn și bolțișoare de cărămidă peste un subsol parțial. Pe teren existau două corpuri de clădire alipite,anume construcția principală și o anexă aflată într-un stadiu avansat de degradare. Una dintre provocări a fost ridicată de combinația dintre relația lotului cu strada și poziția construcției pe lot. Lotul din stânga, din Intrarea Armașului nr. 2, este restras cu 11 metri de la stradă, formând o alveolă și lăsând complet expus calcanul construcției noastre, pe post de participant activ la peisajul străzii.
În urma expertizei, am luat decizia desființării complete a interiorului construcției și a anexei, precum și a conservării fidele a fațadelor existente. Subsolul a fost extins sub întreaga construcție, iar în interiorul perimetrului zidurilor exterioare și-a făcut loc o structură din beton care a urmat fidel conturul interior al clădirii existente. Astfel, a fost posibilă conservarea porticului de la intrare care străbate ca structură toate nivelurile clădirii, de la subsol la mansardă. Cărămida provenită din desfacerea zidurilor interioare a fost recuperată și refolosită pentru realizarea noilor compartimentări. Toți pereții interiori au materialul de construcție lăsat aparent, fie că este vorba de beton, fie că este vorba de cărămidă. Noua construcție este sinceră ca limbaj, lăsând să se citească clar limita dintre existent și nou, precum și felul în care s-a intervenit.
La nivelul mansardei, spațiu ce urma să primescă funcțiunea de teatru, intervenția a fost continuată în același spirit. Casa este acoperită cu o șarpantă în trei ape fără sprijine intermediare, cu o deschidere de 10 metri. Șarpanta are ca elemente structurale principale două coame metalice realizate din profile HEB320 cu lungimea de 13 metri, pe care sprijină căpriorii din lemn lamelar încleiat. Întreaga structură este vizibilă din interior.
Corpul de extindere este dovada că proiectarea și realizarea unor obiecte arhitecturale de scară relativ mică poate fi în aceeași măsură provocatoare și aducătoare de satisfacții. Corpul nou de clădire adăpostește circulația secundară, spații anexă, bucătărie și terase, și este realizat în întregime din diafragme de beton. În același spirit, betonul a fost lăsat aparent la interior. Terasa propriu-zisă este un balcon care iese în consolă 2,5 metri, acoperit la rândul lui cu o consolă din beton de 2,85 metri. Consolele sunt realizate fără grinzi, cu centuri de armare în grosimea plăcii, iar plăcile au secțiunea variabilă, adaptându-se natural la tendința de încovoiere.
Ca aspect exterior, fațadele corpului existent au fost restaurate în întregime, respectând ca metodă și material înțelesul termenului ”restaurare”. Decorațiunile existente au fost parțial reparate pe clădire, parțial desfăcute și reparate în atelier, iar cele complet degradate au fost refăcute prin tehnica mulajului. Glafurile ferestrelor, șorțurile și învelitoarea sunt realizate din tablă de zinc îmbinată în falțuri. Singura ”abatere” de la principiu a fost realizarea soclului din ardezie neagră și nu din mozaic turnat, cum era cel existent. Decizia a fost luată din motive de comportare mai bună în timp a acestui material, mai ales în condiția în care una dintre fațade este la stradă, fiind expusă mai mult factorilor de mediu.
Cât despre problema calcanului din mijlocul străzii, soluția a fost oferirea acestei suprafețe drept suport pentru street art.

Șef proiect: arh. Tudor Ciocănescu
Rezistență: ing. Cătălin Biclineru
Instalații: ing. Radu Cornea